• VÄSTERÅS, ÖREBRO OCH STOCKHOLM

Korrosionssäkra tryckrörsytem

Ett tryckrörsystem av rör är korrosionssäkert och rörsystemet kan uppta axiella krafter, vilket gör behovet av förankringar minimalt. Ett rörsystem är uppbyggt av många komponenter, ofta tillverkade av olika företag, och för att skapa ett väl fungerande system fodras kunskap om såväl rör som rördelar och hur dessa sammanfogas. För en projektör kan det vara svårt att få en överblick över vilka komponenter som finns att tillgå och vilka möjligheter och begränsningar som olika komponentval och fogmetoder ger.