• VÄSTERÅS, ÖREBRO OCH STOCKHOLM

Materialskiljande geotextiler och fiberdukar

Geosynteter är ett samlingsnamn på syntetiska material som används för olika ändamål inom geotekniken. Vanligast är geotextiler som används som materialskiljande, filtrerande och/eller armerande lager. Skall funktionen endast vara materialskiljande används vanligtvis nålfiltade geotextiler (ibland även kallade fiberdukar). Dessa kan ofta också fungera som filtrerande lager. Bättre filterfunktion erhålls dock med flerskiktade dukar.

Armerande geotextiler är normalt vävda vilket innebär att de kan ta upp en högre spänning vid lägre deformation. Ett alternativ till geotextiler som jordarmering är s k geonät som har en betydligt större maskstorlek och därigenom inte har någon funktion som materialskiljande lager utan enbart fungerar som armering.