• VÄSTERÅS, ÖREBRO OCH STOCKHOLM

Marknadens bredaste sortiment för enskilt avlopp

Mark & Infra erbjuder marknadens bredaste sortiment för enskilt avlopp för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från slutna tankar och slamavskiljare till infiltration, markbädd, efterpolering och fosforbrunn. Systemen är utvecklade enligt Naturvårdsverkets normer och uppfyller alla miljö- och hälsokrav för både normal och hög skyddsnivå.