• VÄSTERÅS, ÖREBRO OCH STOCKHOLM

Unikt sortiment av brunnar och betäckningar

Mark & Infra har ett unikt sortiment av brunnar och betäckningar för olika användningsområden. I sortimentet finner du bland annat Terana brunnssystem som är utvecklat för ledningssystem med självfall.

Systemet kan användas både som nedstigningsbrunn i dim upp till 1000 mm med anslutningar upp till 600 mm samt inspektionsbrunn, dränerings-/dagvattenbrunn/rännstensbrunn och uppsamlingsbrunn.

Mark & Infra erbjuder även pump- och vattenmätarbrunnar.

Produkterna är tillverkade av materialen PE, PP och PVC som har mycket bra egenskaper för dessa användningsområden. PP, exempelvis, har hög motståndskraft mot kemiska föreningar, slag, låga och höga temperaturer.