• VÄSTERÅS, ÖREBRO OCH STOCKHOLM

Vår affärsidéOM MARK & INFRA AB

Mark & Infra är ett snabbt växande företag i Mälardalen, just för tillfället har vi lagerdepåer i Stockholm Täby, Västerås, Örebro samt sikte på fler orter/ städer

Vi betraktar oss som ett grossistföretag som säljer allt inom VA-produkter som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen med stora som små entreprenader. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt – kundnyttan skall alltid stå i fokus.

Våra kunders förtroende skall uppnås och bibehållas genom hög service, flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet.
Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Ett kvalitets- och miljötänkande skall genomsyra hela organisationen och klart uppfattas av kunder.

Om Mark & Infra

Vision

Mark & Infra skall vara en respekterad aktör i VA-grossistledet. Vi skall såväl av kunder som av medarbetare betraktas som ett bra företag att arbeta med och för. Vi skall vidare upplevas som ett företag med handlingskraft och höga kvalitetsmiljö och arbetsmiljöambitioner.

Certifierade plaströrsprodukterKvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark

Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

CE-märket motsvarar inte den kvalitetsnivå som tidigare gällt i de nordiska länderna. Genom att föreskriva att plaströrsprodukter skall vara märkta med Nordic Poly Mark säkerställs att produkterna får den kvalitetsnivå som tidigare upprätthållits i de nordiska länderna.

Ytterligare information kan fås från: